B2B Nedir?

B2B Nedir?. B2B İşletmeden işletmeye ya da İngilizce adıyla bilinen business-to-business ibaresinin kısaltılmış şekli B2B, şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamasına verilen addır. B2B Nedir?

B2B Açılımı

B2B genellikle işletmeden tüketiciye satış (B2C) ve tüketiciden tüketiciye satış (C2C) ile karşılaştırılır. Son yıllarda e-ticaret’in B2B türü de yaygınlaşmışdır. Bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında İnternet ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında intranet yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer sağlamayı amaçlayan ticari işlemlerin tümünü ifade etmektedir.

KOBİ’ler İçin B2B

Tüm firmalar, özellikle KOBİ’ler için çok uygun bir ticaret şekli olan E-Ticaret, ürün seçeneklerinin artması, ürünlerin kalitesinin yükselmesi ve ödeme ve teslimat sıkıntılarının giderilemesinde yardımcı olmaktadır.

E-ticaret potansiyel tüketicilerin dünyanın her yanında pazara arz edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olmalarına ve yeni üreticilerin dünya pazarlarına girmelerine imkân vermektedir.

Daha düşük fiyatlı ve kaliteli ürünlerin pazara girmesi üreticiler arasında rekabetin artmasına ve tüm ticari işlemlerin maliyetinin düşmesine neden olmaktadır.

Elektronik ticaret, üretici ve tüketicileri, özellikle KOBİ’leri geleneksel ticaret engelleri olan pazara uzaklık, bilgi eksikliği ve talebe uygun üretim yapılamayışı gibi dezavantajlardan kurtarabildiği ölçüde yararlı olacaktır.

B2B E-Ticaret Faydaları

 • Daha iyi müşteri tatmini ve desteği
 • Yeni ürün ve hizmetlerin pazara hızla sunulması
 • Daha iyi servis
 • Daha iyi alış ve satış işlemleri
 • Daha az işletim maliyeti
 • Daha az üretim maliyeti
 • Daha düşük stok maliyeti

B2B şirketlerin ihtiyaç duydukları maddelere kavuşmak için kurulan bir sistemdir. Bu yönüyle B2B şirketlerin tedarik pazarı işlevini görür. Birçok şirket İnternet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duydukları ürünlerini veya ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler.

B2B, öncelikle paylaşabilecek doğru bilgi ve paylaşma isteği, sonra teknolojik yatırımdır. Sanal ortamda ürün katalogları arasında arama, sipariş, faturalama, ödeme işlemleri bu kapsama sokulabilir. Ayrıca ortak araştırma-geliştirme, projelendirme, ürün tasarımı, mühendislik hizmetleri ile ürün dağıtım ve teslimat işlemleri bu kapsamın bünyesindedir.

İşletmeler arası ilişkiler yatay ilişkiler olabileceği gibi dikey ilişkileri de kapsayabilir. Bunları firma, bayi, dağıtıcı ve tedarikçi olarak sayabiliriz. Varsayın ki müşterileriniz size hiç sormadan stoklarınız hakkında bilgi alabilmek istiyor. Bu durumda sisteminizden çıkacak her rapor her zaman doğru ve açık olmalıdır.

Çünkü ortada sizin şirketinizden rakamları yorumlayacak hiç kimse olmaz, müşteriniz ekranında ne görüyorsa ona inanır. Bugünkü çalışma kültürümüzde şirketin dışındaki herkes yabancıdır. Bir yabancının bize ait olan bilgiye bize sormadan doğrudan ulaşmasını kabul etmek kolay değildir.

B2B ortamında çalışmak isteyen bir şirket, hem yazılım hem de donanım sistemini buna uygun hale getirmelidir. Şirket öncelikle kendi içinde bilginin hızlı ve doğru dolaşımını sağlamalı, bir sonraki aşamada ise bu bilginin bir kısmını müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşmanın yollarını geliştirmelidir.

Bunun için tüm işlemlerin oldukları zaman ve yerde en az hata ile işlenebilmesi gerekir. E-ticaret’te B2B, son dönemde hareketlilik gösterse de henüz çok yaygın olarak kullanılan bir sistem değildir, ancak bu sizi yanıltmamalıdır.

B2B E-Ticaret Artışı.

B2B çalışma ortamının çok hızlı yayılacağını tahmin etmek güç değil, çünkü süreç zincirleme reaksiyon halinde gelişiyor. Örneğin 300 tedarikçi ile çalışan ve yaptırım gücü olan bir şirket, bu alanda bir adım attığı an, arkasından 300 şirketi de sürüklüyor.

Bir süre sonra ise, B2B ortamına geçen bu tedarikçiler, çalıştıkları diğer şirketlerin (müşteri veya kendi tedarikçileri) kapısını çalmaya başlıyor. Bunun nedeni ise, iki farklı çalışma biçiminin uzun süre aynı şirket içinde izlenmesinin daha pahalı olmasıdır.

Bu zincirleme reaksiyon bir kez başladı mı durdurmak veya direnmek mümkün değildir, çünkü gerçekten de maliyet avantajı, sürat ve daha verimli bir çalışma ortamı sağlıyor; bu nedenle de bir moda veya gelip geçici bir akım değildir.

B2B Firmalar Arası Faturalandırma

Ayrıca B2B hizmet veren firmalar arasında faturalandırma ve tahsilat adımlarında farklı yapılar olabilmektedir. B2B ticaret içerisinde üretici firmalar hizmet verdikleri firmalara farklı ödeme yöntemleri ile kolaylıklar ve esneklikler sunabilmektedir.

B2B firmalar standart olarak cari borç yöntemi ile yönetilmektedir, öncelikli olarak faturalamalar yapılır ve firmalar aralarında anlaştıkları gün sonrasında ödemeleri yaparlar.

B2B Ödeme Yöntemleri

 • Nakit ile tahsilat,
 • Cek, senet ile tahsilat, (Senet kullanımı yasal geçerliliğini günümüzde kaybetmiştir.)
 • DBS ile tahsilat- Banka aracılığı ile Doğrudan Borçlanma Sistemi (Ticari firmalarda bir tür borçlanmadır. )
 • Kredi kartı ile tahsilat
 • Fiziki Pos / Mobil Pos ile kredi kartı tahsilatı
 • Sanal Pos Kredi Kartı Tahsilatı ya da
 • Online Bayi Tahsilat Sistemi olarak da adlandırılabilir

Opencart b2b e-ticaret paketleri seçeneklerinden size uygun olanı seçip hemen başlayabilirsiniz. B2B Nedir? nasıl başlanır, daha kapsamlı bilgi için iletişime geçiniz.